Sudski vještak

Stalni sudski vještaci za informatiku:

mr.sc. Nenad Težak, dipl.inf

  • +385 98 284 086
  • nenad@tezak.com
  • stalni sudski vještak za informatiku od 2001. godine
  • imenovan od strane Županijskog suda u Varaždinu
  • izrada vještačenja za potrebe suda, te drugih pravnih i fizičkih osoba

 

mr.sc. Anica Ister-Težak, dipl.inf.

  • +385 98 95 92 091
  • anica@tezak.com
  • stalni sudski vještak za informatiku od 2014. godine
  • imenovana od strane Županijskog suda u Varaždinu
  • izrada vještačenja za potrebe suda, te drugih pravnih i fizičkih osoba