Novosti

Europska unija donijela je prošle godine novi regulatorni okvir za zaštitu privatnosti naziva Opća uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation, kraće GDPR). Uredba će stupiti na snagu 25. svibnja 2018. i za razliku od direktive iz 1995. bit će direktno primjenjiva u državama članicama bez potrebe za implementacijom u nacionalno zakonodavstvo.